Tilastokeskus julkisti tiedot peruskoululaisten vuoden 2013 kieltenopiskelusta

Tilastokeskuksen tilastojulkistus (23.5.2014):

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia

Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 2013 yleisimmin opiskeltu vieras kieli peruskoulun vuosiluokilla 1–6. Vuosiluokkien 1–6 oppilaista 66 prosenttia opiskeli englantia joko yhteisenä tai vapaaehtoisena vieraana kielenä. Muita vieraita kieliä opiskelleiden osuudet jäivät 5 prosenttiin tai sen alle.

Lähes kaikki vuosiluokkien 7–9 oppilaat opiskelivat sekä englantia että ruotsia tai suomea joko äidinkielenä, yhteisenä, vapaaehtoisena tai valinnaisena vieraana kielenä. Saksaa opiskeli 10 prosenttia ja ranskaa 6 prosenttia vuosiluokkien 7–9 oppilaista, pääasiassa vapaaehtoisena tai valinnaisena vieraana kielenä.

Lue lisää Tilastokeskuksen sivuilla