Tilastokeskus: Äidinkielenään kotimaisia kieliä puhuvien määrä väheni toisena vuotena peräkkäin

Tilastokeskus (1.4.2016):

Äidinkielenään kotimaisia kieliä puhuvien määrä väheni toisena vuotena peräkkäin

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomen virallinen väkiluku oli vuoden 2015 lopussa 5 487 308. Väkiluku kasvoi vuoden 2015 aikana 15 555 henkilöllä. Suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien määrä väheni vajaalla 4 000 henkilöllä. Vieraskielisten määrä kasvoi runsaalla 19 000 henkilöllä.

Vieraskielisten osuus koko väestöstä 6 prosenttia, Uudellamaalla yli 11 prosenttia

Suomessa asui vakituisesti vuoden 2015 lopussa 329 562 äidinkieleltään vieraskielistä henkilöä. Vieraskielisten osuus koko väestöstä on nyt 6 prosenttia. Suurimmat vieraskielisten ryhmät olivat äidinkieleltään venäjää puhuvat, 72 436 henkilöä, viroa puhuvat, 48 087 ja somalia puhuvat, 17 871.

Maakunnittain tarkasteltuna vieraskielisten osuus oli vuoden 2015 lopussa korkein Uudenmaan maakunnassa, 11,3 prosenttia väestöstä ja pienin Etelä-Pohjanmaalla, 2,0 prosenttia.

Julkistus kokonaisuudessaan Tilastokeskuksen sivuilla