Tilastokeskus: Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia

Tilastokeskuksen uutinen (24.5.2016):

Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia

Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 2015 yleisimmin opiskeltu vieras kieli peruskoulun vuosiluokilla 1–6. Vuosiluokkien 1–6 oppilaista 66 prosenttia opiskeli englantia joko yhteisenä tai vapaaehtoisena vieraana kielenä. Muita vieraita kieliä opiskelleiden osuudet jäivät 5 prosenttiin tai sen alle.

Lähes kaikki vuosiluokkien 7-9 oppilaat opiskelivat sekä englantia että ruotsia tai suomea joko äidinkielenä, yhteisenä, vapaaehtoisena tai valinnaisena vieraana kielenä. Saksaa opiskeli 10 prosenttia ja ranskaa 6 prosenttia vuosiluokkien 7-9 oppilaista, pääasiassa vapaaehtoisena tai valinnaisena vieraana kielenä.

Vuosiluokilla 1-6 oli yhteensä 359 461 oppilasta, joista poikia oli 184 030 ja tyttöjä 175 431. Vuosiluokilla 7-9 oli yhteensä 174 724 oppilasta, joista poikia oli 89 660 ja tyttöjä 85 064.

Julkistus taulukoineen Tilastokeskuksen sivuilla