Toimenpideohjelma saamen kielen elvyttämiseksi julkaistu 2.3.2012

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta (2.3.2012):

Työryhmä esittää saamen kielen elvyttämiseksi monipuolisia toimenpiteitä

Saamen kielten nykytilaa ja elvyttämistä pohtineen työryhmän mukaan kaikki kolme Suomessa puhuttua saamen kieltä – pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame – ovat uhanalaisia. Työryhmän mukaan saamen kielen elpyminen edellyttää useita toimenpiteitä.

Työryhmä piti keskeisinä haasteina riittävän saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen ja päivähoidon turvaamista, eri alojen pätevien ja kieltä riittävästi osaavien ammattilaisten vähyyttä sekä saamelaisten poismuuttoa kotiseutualueeltaan, mikä on merkinnyt saamen kielten luonnollisten käyttöympäristöjen vähentymistä

Työryhmän valmisteleva toimenpideohjelma saamen kielen elvyttämiseksi sisältää arvion Suomessa puhuttujen saamen kielten nykytilasta, kielten säilymisen ja kehittämisen keskeiset haasteet, vision saamen kielten elpymiseksi vuoteen 2025 mennessä sekä konkreettiset toimenpiteet tilanteen parantamiseksi.

Tiedote kokonaisuudessaan

Työryhmämuistio