Uusi esite selventää kielellisiä oikeuksia

Uusi esite selventää kielellisiä oikeuksia

Oikeusministeriössä on valmistunut uusi esite kielellisistä oikeuksista. Esite on suunnattu etenkin kansalaisille, mutta siinä on hyödyllistä tietoa myös viranomaisille.

Esitteeseen on koottu tiiviiseen muotoon tärkeimmät kielellisiin oikeuksiin liittyvät seikat. Siinä kerrotaan muun muassa viranomaisasiointiin liittyvistä kielellisistä oikeuksista sekä tahoista, joille voi valittaa tai kannella kielellisen palvelun puutteista.

Esite löytyy sähköisenä oikeusministeriön verkkosivuilta, josta sen voi halutessaan tulostaa.

Kielilaista on olemassa oma esitteensä, jossa on avattu lain sisältämiä yksityiskohtaisia säännöksiä oikeudesta käyttää suomea ja ruotsia.

Lisätietoa:
ylitarkastaja Maria Soininen, puh. 02951 50202
etunimi.sukunimi@om.fi

» Kielelliset oikeudet -esite
» Kielilaki-esite

Tiedote OM:n sivuilla