Uusi julkaisu: Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa – Kohti motivoivaa ohjaamista

Uusi julkaisu: Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa – Kohti motivoivaa ohjaamista

Millä keinoin opiskelija motivoituu ruotsin opintoihin ammattikorkeakoulussa? Miten opiskelijaa voi saavuttaa hyvät oppimistulokset ruotsin opinnoissa? Millaista ohjausta opiskelija tarvitsee ruotsin opinnoissaan? Millaista on amk-ruotsin opettajan työ? Mm. näihin kysymyksiin etsitään vastausta julkaisussa Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa – Kohti motivoivaa ohjaamista (toim. Taina Juurakko-Paavola), johon on koottu ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajien kirjoittamia artikkeleita. Artikkelit kuvaavat ruotsin opettajien omassa opetustyössään toteuttamia kehittämishankkeita, jotka on rahoitettu Svenska kulturfondenin tuella v. 2012-2014 toteutetussa ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeessa. Julkaisu on ladattavissa ilmaiseksi tai tilattavissa postikulujen hinnalla osoitteesta http://www.okka-saatio.com/muutjulkaisut.php.

Artikkeleita on kaikkiaan 22, ja ne on jaettu viiteen pääteemaan. Nämä teemat ovat seuraavat: 1) amk-ruotsin opettajuus ja amk-ruotsin opiskelijat, 2) opettajan rooli ohjaajana ja valmentajana, 3) opetuskokeilut ja opetusmateriaalin laatiminen, 4) ruotsin integrointi ammattiaineisiin ja 5) verkkotyökalujen käyttö ohjauksessa. Teemat ovat hyvin monipuolisia ja antavat siten hyvän kuvan amk-ruotsin opetuksen nykytilasta ja kehittämistyöstä.

Tämä julkaisu on suunnattu erityisesti ammattikorkeakoulujen ruotsin opetuksesta kiinnostuneille. Käsitellyt pääteemat kuvaavat myös laajemmin amk-kieltenopetusta ja ylipäätään kieltenopetusta. Siksi julkaisu soveltuu hyvin myös muiden kielten ja muiden kouluasteiden kieltenopettajille sekä kieltenopettajaksi opiskeleville.

Artikkelien liitteet sekä hankkeen muut tuotokset (7 oppimateriaalia ja 5 raporttia) löytyvät Elitgruppen-Wikistä, osoite on https://wiki.hamk.fi/display/Elitgruppen/Elitgruppen. Myös nämä materiaalit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Lisätietoja:
Taina Juurakko-Paavola
Tutkijayliopettaja, FT
Hämeen ammattikorkeakoulu
p. 040 540 5161