Uusi julkaisu: Kielikoulutus mukana muutoksessa

Yhteiskunnan kasvava monikielisyys ja monikulttuurisuus, teknologisoituminen ja jatkuvasti muuttuva työelämä asettavat vaatimuksia kielikoulutukselle. Oppijoiden moninaiset taustat on otettava entistä paremmin huomioon opetuksessa. Koulutuksen on oltava sosiaalisesti oikeudenmukaista ja teknologialle sekä arjen oppimiselle on annettava mahdollisuus.

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisusarjan tuoreessa teemanumerossa käsitellään näitä jatkuvasti muuttuvan ja moninaisen maailman vaikutuksia. Keskeisenä tavoitteena on nostaa esille kielen oppimisen ja kielikoulutuksen moniulotteisuus ja tarve tarkastella sitä sekä yksilöjen, yhteisöjen että yhteiskunnan ilmiönä ja niitä yhteen nivovista näkökulmista käsin. 

Viimeaikaiseen tutkimustietoon pohjautuen artikkelien kirjoittajatiimit pureutuvat niin äidinkielen, toisen kielen kuin vieraiden kielten oppimiseen erilaisissa koulutuksen ja arjen konteksteissa.  

– Koulutuskeskustelussa kielet asetetaan usein vastakkain ja lähdetään ajatuksesta, että ihmisellä on rajallinen kapasiteetti oppia niitä, ja että yhden kielen oppiminen haittaa tai jopa estää toisen kielen oppimista. Tutkimus on kuitenkin osoittanut päinvastaista, toimittajat toteavat johdantoartikkelissaan.   

Teemanumerossa käsitellään myös kielikoulutukseen vaikuttavien arvojen ja ideologioiden merkitystä esimerkiksi kielitaidon arvioinnissa tai koulutuksen järjestämisessä. Lukijaa muistutetaan, että kielikoulutus ei ole koskaan ideologisesti neutraalia. 

Teemanumeron johdanto ja 17 artikkelia tarjoavat monipuolisen ja kattavan kokonaisuuden kielikoulutuksesta muuttuvassa yhteiskunnassa ja auttavat valottamaan sitä, että kielikoulutus kuuluu kaikille ja on kaikkien asia. 

Julkaisun tiedot:

Pitkänen-Huhta, A., Mård-Miettinen, K., & Nikula, T. (Eds.). (2023). Kielikoulutus mukana muutoksessa. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys ry. AFinLA-teema, 16. https://journal.fi/afinla/issue/view/10748

Alkuperäinen tiedote Jyväskylän yliopiston sivuilla: https://www.jyu.fi/fi/uutinen/kielikoulutus-kuuluu-kaikille-tuore-tutkimus-tarttuu-ajankohtaisiin-kielenoppimisen-teemoihin