Uusi julkaisu kielikylvystä ja vieraskielisestä opetuksesta

Soveltavan kielentutkimuksen keskus on julkaissut selvityksen kielikylpyopetuksen ja vieraskielisen opetuksen tilanteesta kunnissa. 

Kielikylpyopetusta ja vieraskielistä opetusta on Suomessa annettu jo parinkymmenen vuoden ajan, mutta kuntatasolla asiaa on tutkittu yllättävän vähän. Tässä selvityksessä kartoitetaan Suomen kuntien kielikylpyopetuksen ja vieraskielisen opetuksen tilaa ja tulevaisuuden suunnitelmia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Kunnille tehdyn kyselyn lisäksi aineistona käytettiin kuntien omia tilastoja ja aiempaa tutkimusta.

Selvityksen perusteella kielikylpytoiminta ja erityisesti vieraskielinen opetus on hajanaista, kun saman nimikkeen alla saatetaan järjestää hyvinkin erilaista toimintaa. Pätevistä kielikylpyopettajista ja vieraskielistä opetusta antavista opettajista on pulaa, ja selvityksessä tehdäänkin myös opettajankoulutusta koskevia ehdotuksia. Kielikylpyopetuksen ja erityisesti vieraskielisen opetuksen tarpeen arvellaan kunnissa tulevaisuudessa kasvavan, mutta kuntien taloustilanteen lisäksi myös pedagogiset muutokset haastavat kielikylpy opetusta ja vieraskielistä opetusta tulevaisuudessa.

Julkaisu on tarkoitettu tutkijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön, ja se soveltuu myös kielikoulutuspolitiikan oppimateriaaliksi.

ISBN 978-951-39-4501-5 / 96 s.

Julkaisua voi tilata painettuna Soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta osoitteesta solki-info@jyu.fi. Julkaisun hinta on 15 euroa. Voit myös ladata pdf-muotoisen esitteen

Julkaisun tiedot:

Kangasvieri, T., Miettinen, E., Palviainen, H., Saarinen, T. & Ala-Vähälä, T. 2011. Selvitys kotimaisten kielten kielikylpyopetuksen ja vieraskielisen opetuksen tilanteesta Suomessa: kuntatason tarkastelu. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.