Uusi julkaisu kielikylvystä ja vieraskielisestä opetuksesta

Soveltavan kielentutkimuksen keskus on julkaissut selvityksen kielikylpyopetuksen ja vieraskielisen opetuksen tilanteesta kunnissa. 

Kielikylpyopetusta ja vieraskielistä opetusta on Suomessa annettu jo parinkymmenen vuoden ajan, mutta kuntatasolla asiaa on tutkit­tu yllättävän vähän. Tässä selvityksessä kartoitetaan Suomen kunti­en kielikylpyopetuksen ja vieraskielisen opetuksen tilaa ja tulevai­suuden suunnitelmia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Kunnille tehdyn kyselyn lisäksi aineistona käytettiin kuntien omia tilastoja ja aiempaa tutkimusta.

Selvityksen perusteella kielikylpytoiminta ja erityisesti vieraskie­linen opetus on hajanaista, kun saman nimikkeen alla saatetaan järjestää hyvinkin erilaista toimintaa. Pätevistä kielikylpyopettajista ja vieraskielistä opetusta antavista opettajista on pulaa, ja selvityk­sessä tehdäänkin myös opettajankoulutusta koskevia ehdotuksia. Kielikylpyopetuksen ja erityisesti vieraskielisen opetuksen tarpeen arvellaan kunnissa tulevaisuudessa kasvavan, mutta kuntien talous­tilanteen lisäksi myös pedagogiset muutokset haastavat kielikylpy opetusta ja vieraskielistä opetusta tulevaisuudessa.

Julkaisu on tarkoitettu tutkijoiden ja päätöksentekijöiden käyt­töön, ja se soveltuu myös kielikoulutuspolitiikan oppimateriaaliksi.

ISBN 978-951-39-4501-5 / 96 s.

Julkaisua voi tilata painettuna Soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta osoitteesta solki-info@jyu.fi. Julkaisun hinta on 15 euroa. Voit myös ladata pdf-muotoisen esitteen

Julkaisun tiedot:

Kangasvieri, T., Miettinen, E., Palviainen, H., Saarinen, T. & Ala-Vähälä, T. 2011. Selvitys kotimaisten kielten kielikylpyopetuksen ja vieraskielisen opetuksen tilanteesta Suomessa: kuntatason tarkastelu. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.