Uusi julkaisu: Kotimaisten kielten koulutustarjonta kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille

Uusi julkaisu: Kotimaisten kielten koulutustarjonta kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille

Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden suomen ja ruotsin opinnot eivät tällä hetkellä tue suomalaiseen yhteiskuntaan tai työmarkkinoille integroitumista. Korkeakoulujen tarjonnasta suuri osa tähtää peruskielitaidon opetukseen. Etenkin yliopistojen maisteriopinnoissa ei näytä olevan tilaa keskitason tai edistyneen tason kieliopinnoille. Ammattikorkeakoulujen alemmissa korkeakoulututkinnoissa etenkin työelämän kielitaitotarpeet on huomioitu paremmin.

Muun muassa nämä seikat kävivät ilmi tuoreesta selvityksestä, jossa tarkasteltiin kotimaisten kielten koulutustarjontaa kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille.

Selvityksen kirjoittajat Taina Saarinen, Heidi Vaarala, Eeva-Leena Haapakangas ja Erja Kyckling Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta peräävätkin korkeakouluja pohtimaan, mihin suuntaan kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden kielikoulutusta halutaan kehittää. ”Tehdäänkö kielikoulutusta koskevat linjaukset työelämänäkökulman, yleisen yhteiskuntaan integroitumisen, arjessa toimimisen vai tutkintojen sujuvan suorittamisen näkökulmasta?”, kirjoittajat kysyvät.

Kansainvälisten opiskelijoiden kielikoulutukseen vaikuttaa myös se, että opiskelijat tulevat sekä korkeakoulujen tutkinto-ohjelmiin että englanninkielisiin ohjelmiin ja vaihtoon hyvin erilaisin kielitaustoin. Tämä haastaa kansainvälisen opiskelijan käsitettä. ”Miten korkeakoulut ottavat jatkossa koulutuksessaan huomioon opiskelijakunnan kielellisen moninaisuuden?”, tutkijat pohtivat.

Mahdollisuuksia kehittämiseen kuitenkin on: selvitykseen osallistuneet korkeakoulut kehittävät kielikoulutustaan esimerkiksi integroimalla kieltä ja opiskeltavia sisältöjä, lisäämällä kieliopintojen työelämäpainotusta sekä tekemällä yhteistyötä korkeakoulujen välillä.

Selvitys toteutettiin Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen koordinoimassa Kielikoulutuspolitiikan verkostossa ja sen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Selvityksen aineistona käytettiin korkeakouluille lähetettyjä kyselyitä, tapaustutkimushaastatteluita, korkeakoulujen tilastoja ja strategiadokumentteja sekä media-aineistoa. Selvitys on julkaistu kokonaisuudessaan Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen verkkojulkaisusarjassa ja on luettavissa osoitteessa https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf-julkaisut

***

Taina Saarinen, Heidi Vaarala, Eeva-Leena Haapakangas ja Erja Kyckling (2016): Kotimaisten kielten koulutustarjonta kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille. Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen julkaisuja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Ladattavissa osoitteesta  https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf-julkaisut

Lisätietoja:

Yliopistotutkija, dosentti Taina Saarinen, taina.m.saarinen(at)jyu.fi, 0400 247 970 Yliopistotutkija Heidi Vaarala heidi.vaarala(at)jyu.fi, 040 805 3172