Uusi julkaisu Opetushallitukselta: Kielten tarjonta ja kielivalintojen perusteet perusopetuksessa

Opetushallitukselta on ilmestynyt uusi julkaisu: Kielten tarjonta ja kielivalintojen perusteet perusopetuksessa

Kieltenopiskelun yksipuolistuminen monen tekijän summa

Kieltenopiskelu on Suomessa yksipuolistunut ja vapaaehtoisia kielivalintoja tehdään perusopetuksessa aiempaa vähemmän. Ilmiölle on löydettävissä useita syitä. Koulutuspoliittisten ja yksilötason tekijöiden lisäksi oppilaiden kielivalintoihin vaikuttaa nykyisin yhä enemmän myös media. Toisaalta kouluyhteisön ja erityisesti rehtorin tuki vaikuttaa paitsi koulun kielitarjonnan laajuuteen myös siihen, millaisia kielivalintoja oppilaat tekevät.

Lue lisää lehdistötiedotteesta
http://www.oph.fi/etusivu/102/kieltenopiskelun_yksipuolistuminen_monen_tekijan_summa_2

Julkaisu ja tiivistelmä
http://www.oph.fi/julkaisut/2011/kielten_tarjonta_ja_kielivalintojen_perusteet_perusopetuksessa