Uusi kieliasiain neuvottelukunta kannustaa vuoropuheluun

Oikeusministeriön uutinen (27.4.2016):

Uusi kieliasiain neuvottelukunta kannustaa vuoropuheluun

Miten kielelliset oikeudet toteutuvat Suomessa? Millaiset asenteet Suomessa vallitsevat eri kieliryhmiä kohtaan? Tarjotaanko julkisia palveluita suomeksi ja ruotsiksi kielilainsäädännön edellyttämällä tavalla?

Näitä kysymyksiä pohtii oikeusministeriön yhteydessä toimiva kieliasiain neuvottelukunta, jonka tehtävänä on kielellisten oikeuksien edistäminen Suomessa. Neuvottelukunta avustaa oikeusministeriötä kielilainsäädännön soveltamisesta annettavan valtioneuvoston kertomuksen valmistelussa, joka annetaan eduskunnalle seuraavan kerran vuonna 2017.

Uusi neuvottelukunta käynnisti toimintansa 27. huhtikuuta. Neuvottelukunnan puheenjohtaja, tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen professori, FT Pirjo Hiidenmaa Helsingin yliopistosta korostaa, että työ kieliasioiden parissa ei tule koskaan valmiiksi.

– Kieliasioissa riittää jatkuvasti uutta pohdittavaa ja tarkasteltavaa, myös parannettavaa. Mielenkiintoista on seurata esimerkiksi, miten sote-uudistus vaikuttaa yksilöiden kielellisiin oikeuksiin. Myös viimeaikaiset maahanmuuttokysymykset ovat haastaneet suomalaisia pohtimaan kieliä ja kieliasenteita, Hiidenmaa toteaa.

Alkaneella toimikaudella (2016–2020) neuvottelukunnan toimintatapoja uudistetaan. Neuvottelukunnan jäsenmäärää on huomattavasti vähennetty aikaisemmasta ja lisäksi toimintaa on tarkoitus tehostaa ja keventää. Syksyllä 2016 neuvottelukunta järjestää ensimmäistä kertaa kieliasiain neuvottelupäivät, joilla pyritään edistämään valtioneuvoston ja eri kieliryhmien välistä vuoropuhelua.

Oikeusministeriö on aloittanut eduskunnalle annettavan kertomuksen valmistelut. Osana valmistelua keskeisille sidosryhmille järjestetään seminaari ja kuulemistilaisuus 17. toukokuuta 2016 Säätytalolla Helsingissä. Parhaillaan on meneillään laaja lausuntokierros kielilainsäädännön soveltamisesta. Lisäksi aikaisemmin keväällä koottiin kansalaisten näkemyksiä ja kokemuksia kielellisten oikeuksien toteutumisesta.

Lisätietoja:
Kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, puh. 02951 50181
Ylitarkastaja Vava Lunabba, puh. 02951 50136
Ylitarkastaja Liisa Männistö, puh. 02951 50231

sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Linkit
Kieliasiain neuvottelukunta 2016–2020
Kielellisten oikeuksien seuranta oikeusministeriön verkkosivuilla
Miten kielelliset oikeudet toteutuvat Suomessa? -kysely otakantaa.fi-sivustolla
Oikeusministeriön lausuntopyyntö kielilainsäädännön soveltamisesta lausuntopalvelu.fi -sivustolla

Uutinen oikeusministeriön sivuilla