Uusi kirja ”Kielentutkimuksen menetelmiä” ilmestynyt

Luodonpää-Manni, Milla; Hamunen, Markus; Konstenius, Reetta; Miestamo, Matti; Nikanne, Urpo & Sinnemäki, Kaius (toim.)

Kielentutkimuksen menetelmiä I-IV

Kielentutkimuksen menetelmiä on ensimmäinen suomenkielinen kielentutkimuksen metodologiaan keskittyvä laaja kokoelma. Se esittelee ja jäsentää kielentutkimuksen eri alojen ja suuntausten menetelmiä ja aineistoja sekä muita tutkimusprosessiin liittyviä kysymyksiä. Samalla se analysoi metodologisen ja laajemmin metateoreettisen tausta-ajattelun ilmaisemisen tärkeyttä kielentutkimuksessa. Teos auttaa lukijaa tunnistamaan menetelmien sovellusalat, vahvuudet ja heikkoudet ja on korvaamaton apu niin tutkielmaa kirjoittavalle opiskelijalle kuin edistyneemmällekin kielentutkijalle.

Neljään niteeseen jakautuvan teoksen ensimmäinen osa, laaja johdanto, käsittelee kielentutkimuksen menetelmien lähtökohtia, tutkimuksenteon eri vaiheita, tieteellisen tiedon rakentumista ja kielitieteen etiikkaa. Teoksen toinen osa, luvut 1–11, käsittelee erilaisia aineistotyyppejä, aineistonkeruuseen liittyviä kysymyksiä sekä menetelmiä, joiden avulla aineistoja voidaan analysoida. Kolmas osa, luvut 12–16, esittelee kielellisen monimuotoisuuden selvittelyyn soveltuvia menetelmiä. Neljäs osa, luvut 17–24, esittelee kielentutkimuksen eri alueiden menetelmällistä kirjoa. Mukana on myös kattava hakemisto.

Lisätiedot: 

Kielentutkimuksen menetelmiä I-IV on julkaistu SKS:n avoimen julkaisemisen alustalla https://oa.finlit.fi. Teos on saatavilla avoimesti ja maksutta ladattavina EPUB3-sähkökirjatiedostona sekä PDF-tiedostona. Lisäksi kirjaa voi lukea suoraan verkosta nettiyhteyden avulla. Kirjan pysyvä DOI-osoite on https://doi.org/10.21435/skst.1457.

Kirjan printtiversio on tilattavissa SKS:n verkkokaupasta: https://kirjat.finlit.fi/.