Uusi Peruskoulu -ohjelma julki

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (9.9.2016):

Ministeri Grahn-Laasonen: Uusi Peruskoulu -ohjelma julki – jokaiseen peruskouluun tutoropettaja tukemaan uudistumista

Peruskoulun uudistamiseen tähtäävä Uusi peruskoulu -ohjelma julkaistiin perjantaina. Ohjelmassa uudelle peruskoululle on määritelty kolme tavoitetta: oppijalähtöisyys, maailman parhaat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Uusi peruskoulu -ohjelmaa tuetaan 90 miljoonalla eurolla kolmen vuoden aikana, ja se on yksi hallituksen kärkihankkeista.

”90 miljoonan euron satsaus on merkittävä taloudellisesti tiukkana aikana, ja siitä valtaosa käytetään opettajien osaamisen vahvistamiseen. Tavoitteena on sekä rakentaa pitkän aikavälin suuntaa suomalaiselle peruskoululle että tukea uusien opetussuunnitelmien jalkautumista ja käynnissä olevaa koulujen toimintakulttuurin muutosta”, opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen sanoo.

Joka koululle tutoropettaja

Uusi peruskoulu -ohjelma tarjoaa jokaiselle Suomen peruskoululle mahdollisuuden ”tutoropettajaan”. Tutoropettajalla tarkoitetaan opettajaa, joka tukee muita opettajia koulukulttuurin muutoksen tekemisessä, uuden pedagogiikan toteuttamisessa ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä. Tutoropettajien mahdollistamista jokaiseen 2 500 Suomen peruskouluun tuetaan tänä vuonna 7,5 miljoonalla eurolla ja hallituskaudella yhteensä noin 23 miljoonalla eurolla. Tavoite on saada tutoropettaja jokaista 220 oppilasta kohden. Koulutuksen järjestäjille maksettavalla avustuksella tutoropettaja voi käyttää osan työajastaan koulun muutostyön tukemiseen. Tutoropettajille rakennetaan valtakunnallinen koulutusohjelma. Opetushallituksen kautta tapahtuva avustushaku käynnistyy niin ikään syyskuussa.

”Vastaavia tutoropettajamalleja on kokeiltu useissa Suomen kunnissa, ja kokemukset ovat olleet hyviä”, toteaa Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä.

Uusin tutkimustieto tukemaan koulujen kehittämistä

Kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa vauhditetaan kouluissa. Opetushallituksen yhteyteen perustetaan kokeilukeskus, joka koordinoi huippuluokan kokeiluja, jotka perustuvat uusimpaan tutkimustietoon. Oppilaitosten kehittämis- ja innovaatiotoimintaan otetaan mukaanuusimmat oppimisratkaisut ja -teknologiat. Parhaat kokemukset jalkautetaan laajasti kouluille ja niiden leviämistä tuetaan myöhemmällä kärkihankerahoituksella. Toimintaa tuetaan nyt 8 miljoonalla eurolla ja hallituskauden aikana yhteensä noin 20 miljoonalla. Avustushaku avataan syyskuussa 2016. Opetushallitukseen kootaan myös osaamista uusista oppimisen tiloista kaikkien kuntien hyödynnettäväksi.

Opettajankoulutus uudistuu

Opettajien ammatillisen osaamisen kehittäminen on tärkeä osa Uusi peruskoulu -ohjelmaa. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle opettajalle oman lähtötasonsa mukainen osaamisen kehittäminen läpi työuran. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma julkistetaan 13.10. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoa tuetaan 7 miljoonalla jayhteensä opettajien pedagogiseen täydennyskoulutukseen ohjataan 40 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.

Peruskoulu kansainvälistyy

Uusi peruskoulu -ohjelman tavoitteena on tehdä peruskoulusta aidosti kansainvälinen paikka. Koulujen osallistumista kansainvälistymistä vahvistaviin ohjelmiin ja hankkeisiin tuetaan, ja uusia opetuksen ideoita kehitetään verkostoissa yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa. Yhteistyössä muiden ministeriöiden ja kumppaneiden kanssa suunnitteilla on myös säännöllisesti järjestettävä kansainvälinen koulutuksen foorumi Suomeen. Tavoitteena on tukea suomalaisen koulutuksen kansainvälistymistä ja tukea jatkuvasti kasvavaa koulutusvientiä. Ensimmäinen tapahtuma järjestetään syksyllä 2017.

Peruskoulun visiotyö käyntiin

”Suomalainen peruskoulu on monella tavalla haarakohdassa. Oppimistulokset ovat olleet laskussa, ja koulutuksen tasa-arvon mureneminen herättää huolta. Peruskoulu kaipaa uudistamista, ja siihen vaaditaan lukuisia toimia. Tänä syksynä käyttöön otetut uudet opetussuunnitelmat olivat ensimmäinen askel, ja tämä muutosohjelma on seuraava. Opettajankoulutus uudistuu, ja otamme ison askeleen antamalla kaikille kouluille työkaluja muutoksen tekemiseen”, toteaa ministeri Grahn-Laasonen.

Uusi peruskoulu -ohjelma käynnistää myös peruskoulun pitkän aikavälin kehittämisen. Suomalaiselle peruskoululle rakennetaan uusi visio, joka esitellään Suomen itsenäisyyden juhlavuonna koulujen alkaessa elokuussa 2017. Vision valmistelee laajapohjainen asiantuntijajoukko, Peruskoulufoorumi, joka asetetaan syksyllä 2016. Työssä järjestetään työpajakuulemisia eri puolella Suomea.

Uusi peruskoulu -ohjelmalla toteutetaan hallituksen Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta. Uusi peruskoulu -ohjelma on valmisteltu asiantuntijatyöryhmässä, jossa puheenjohtajina toimivien opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen sekä valtiosihteeri Olli-Pekka Heinosen lisäksi jäseninä ovat pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksesta, puheenjohtaja Olli Luukkainen Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry:stä, professori Jari Lavonen Helsingin yliopistosta, laitoksen johtaja Tiina Silander Jyväskylän yliopistosta, sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth Vantaan kaupungista, rehtori Anu Urpalainen Lappeenrannan kaupungista, luova johtaja Saku Tuominen HundrEd:sta, vieraileva professori Pasi Sahlberg Harvardin yliopistosta, opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta Suomen Kuntaliitto ry:stä, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala sekä ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen ja ylijohtaja Tapio Kosunen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Lisätietoja:
– projektipäällikkö Olli Vesterinen, p. 0295 3 30123
– erityisavustaja Matias Marttinen, puh. 044 269 3113

Uusi peruskoulu -ohjelma

Tiedote OKM:n sivuilla