Uutinen: Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti julkaistu

Oikeusministeriö 24.5.2019 14.57 Uutinen

Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti on nyt julkaistu. Loppuraportissa kerrotaan, miten vastuuministeriöt ovat toteuttaneet Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman toimenpiteitä. Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma konkretisoi niitä Kansalliskielistrategian pitkän aikavälin toimenpiteitä, jotka eivät toteutuneet hallituskaudella 2011-2015.

Toimintasuunnitelmassa listataan toimenpiteitä jokaisesta osa-alueesta ja nimetään vastuuministeriö niiden toteuttajaksi. Toimenpiteiden tavoitteena on muun muassa parantaa viranomaisten tietoisuutta kielellisistä oikeuksista ja niistä syntyvistä velvoitteista, parantaa kielellisten oikeuksien huomioimista lainvalmistelussa, edistää ruotsinkielisten palveluiden saatavuutta sekä kielellisten oikeuksien huomioimista palveluiden järjestämisessä.

Toimintasuunnitelman loppuraportissa vastuuministeriöt ovat kuvanneet lyhyesti, miten tavoitteita ja toimenpiteitä on toteutettu ja antaneet näistä arvionsa liikennevaloilla. Toimenpiteistä suurin osa on toteutettu onnistuneesti, ainoastaan muutaman toimenpiteen kohdalla toteutus on ministeriöiden arvion mukaan jäänyt kohtalaiseksi.

Jatkotoimena oikeusministeriön on tarkoitus esittää valtioneuvoston yhteisen kieliverkoston asettamista seuraavalle hallituskaudelle. Sen pääpaino on kansalliskielissä ja tarpeen mukaan käsitellään myös muita kieliasioita.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Vava Lunabba, puh. 0295 150136, etunimi.sukunimi@om.fi   

Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti

 

Uutinen oikeusministeriön sivuilla