Uutinen: Kielipoliittisen ohjelman valmistelu käynnistyy

Oikeusministeriö 1.3.2021 15.08 Uutinen

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän kielipoliittisen ohjelman valmistelua varten.

Tavoitteena on edistää kielen elinvoimaisuutta, kielellisten oikeuksien toteutumista ja kielten käyttömahdollisuuksia. Ohjelmassa otetaan huomioon muut kuin Suomessa puhutut kansalliskielet, erityisesti saamen kielet, romanikieli, karjalan kieli ja viittomakielet.

Valmisteluryhmän toimikausi on 1.3. – 31.12.2021. Puheenjohtajana toimii oikeusministeriön yksikön päällikkö, kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa. Tavoitteena on, että kielipoliittinen ohjelma hyväksytään vuoden 2021 aikana.

Kielipoliittinen ohjelma on osa hallitusohjelman kielipoliittisia uudistuksia, joihin kuuluvat myös uudistettu kansalliskielistrategia sekä kieli-ilmapiirin parantamiseen tähtäävä hanke. 

Lisätietoja: 

valmisteluryhmän asiantuntijasihteeri, hallitussihteeri Maria Soininen, puh. 0295 150072, etunimi.sukunimi@om.fi valmisteluryhmän puheenjohtaja, kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, p. 0295 150181, etunimi.sukunimi@om.fi

Lisätietoa hankkeesta

Oikeusministeriön verkkopalvelu | oikeusministerio.fi | viestinta.om@om.fi

 

Alkuperäinen tiedote oikeusministeriön sivuilla