Uutinen: Lukiokoulutukselle ja ammatilliselle koulutukselle yhteinen osasto OKM:ön

Opetus- ja kulttuuriministeriö 24.10.2019 13.29 Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriöön perustetaan uusi lukio-opetuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto. Muutoksen myötä nykyinen ammatillisen koulutuksen osaston nimi muuttuu lukio-opetuksen ja ammatillisen koulutuksen osastoksi. Samalla nykyinen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osaston nimi muutetaan korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastoksi.

Hallitusohjelmaan sisältyy oppivelvollisuusiän laajentaminen, joka koskee yhteisesti koko toista astetta, lukio- ja ammatillista koulutusta. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista yhdistää lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta koskevat asiat yhden uuden osaston alle. Lisäksi uuden osaston perustamisella vahvistetaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä sekä toisen asteen koulutuksen yhteistyömahdollisuuksia.

Uusi osasto aloittaa 1.11.2019.

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä esittelymuistio

 

Uutinen OKM:n sivuilla