Uutinen: Ruotsinkielisen koulutuksen kokonaisselvityksen verkkokysely auki 10.6.2020 asti

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.5.2020 16.35 Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi selvityshenkilö Gun Oker-Blomin tehtäväksi selvittää ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen nykytilaa. Selvitys kattaa koko koulutuskentän varhaiskasvatuk¬sesta korkeakoulutukseen. Selvitystyössä tarkastellaan ruotsinkielisen koulutuksen erityispiirteitä ja kehittämistarpeita ja laaditaan toimenpide-ehdotuksia. Työtä tukee seurantaryhmä. Osana selvitystä on avattu verkkokysely, joka on avoinna 10.6.2020 asti.

Selvitys liittyy hallitusohjelman tavoitteisiin, joiden päämääränä on koulutus- ja osaamistason nostaminen kaikilla koulutusasteilla, oppimiserojen kaventuminen ja koulutuksellisen tasa-arvon lisääntyminen. Osana tasa-arvon vahvistamista ja osaamistason nostoa on tärkeää saada tietoa kaikkien ruotsinkielisten lasten, nuorten ja aikuisten osaamisesta ja koulutusmahdollisuuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut seurantaryhmän selvityshenkilön tueksi. Selvitystyön aikana kuullaan ja haastatellaan valtakunnallisesti ja alueellisesti ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen ja eri alojen toimijoita. Selvityksen määräaika on vuoden 2020 loppuun mennessä.

Nykytilan analyysi ja tulevien koulutus- ja osaamistarpeiden arviointi luovat perustan ruotsinkielisen koulutuksen pitkäjänteiselle kehittämiselle. Selvitystyö tukee myös hallituksen koulutuspoliittisen selonteon valmistelua.

- Yksi haasteista on ruotsinkielisen henkilöstön saatavuus kaikilla koulutusasteilla, erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. On myös tärkeää saada kuva siitä, mihin ammattiryhmiin koulutetaan vain vähän ruotsinkielisiä asiantuntijoita. Lisäksi meidän on kehitettävä seurantaa niin, että saamme jatkossa tasapuolisesti ja systemaattisesti tietoa ruotsinkielisen koulutuksen kehittämistarpeista, selvityshenkilö Gun Oker-Blom kertoo selvityksen etenemisestä.

-Nyt toivomme, että mahdollisimman moni vastaisi verkkokyselyyn. Jokaisen panos on tärkeä, jotta saamme mahdollisimman monipuolisen kuvan ruotsinkielisen koulutuksen haasteista ja kehityssuunnista Suomessa, Gun Oker-Blom toteaa.

-On tärkeää, että selvitys- ja kehittämistyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Panostukset tasa-arvoon ovat paras ajateltavissa oleva keino vastata koulutusjärjestelmämme ja koko yhteiskunnan kehittämishaasteisiin. Meillä on aina parantamisen varaa. Siksi olen iloinen, että saamme tämän verkkokyselyn auki, seurantaryhmän puheenjohtaja Mona Forsskåhl jatkaa.

Ruotsinkielisen koulutuksen verkkokyselyyn pääsee näistä linkeistä: suomeksi på svenska

Lisätietoja:

  • selvityshenkilö Gun Oker-Blom, puh. 050 3725053
  • seurantaryhmän puheenjohtaja, Mona Forsskåhl, puh. 050 4 305 940
  • opetusneuvos Anna Mikander (OKM), puh. 02953 30213
  • erityisasiantuntija Sanna Vahtivuori-Hänninen (OKM), puh. 0295 3 30134

Tiedote selvitystyön käynnistämisestä (6.11.2019) Seurantaryhmän kokoonpano 

Opetus- ja kulttuuriministeriö | minedu.fi | info@minedu.fi

 

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla