Uutinen: Tutkija tavattavissa -palvelu tuo tiedettä ja tutkimusta peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin

10.3.2020 9.10 Uutinen

Nuorten Tiedeakatemian koordinoiman Tutkija tavattavissa -palvelu jatkuu opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana. Palvelussa oppilaitoksen opettaja voi hakea oppitunnilleen tutkijaa opetuksen tueksi ja käsiteltäviä teemoja syventämään. Tutkijavierailut toteutetaan maksuttomien ja yleisesti käytettyjen videopuhelupalvelujen välityksellä.

Palvelun tutkijapoolissa on tällä hetkellä yli 220 tutkijaa ja he edustavat kattavasti eri tieteenaloja. Tieteenalavalikoima laajenee jatkuvasti tutkijapoolin kasvaessa. Käyttäjille maksuton palvelu on hyödynnettävissä eri puolella Suomea – sen käyttämiseen tarvitaan vain verkkoyhteys ja tietokone.

Tutkija tavattavissa -palvelua pilotoitiin onnistuneesti vuonna 2019 ja nyt palvelu jatkuu kaksivuotisen jatkohankkeen myötä. Runsaslukuisesta palautteesta käy ilmi, että käyttäjistä 85 % koki palvelun käytön myönteiseksi. Erityistä kiitosta palvelu sai helppokäyttöisyydestä. Palvelun jatkamista ovat toivoneet niin opettajat kuin tutkijat. Opettajien mieleen oli se, että tutkijat rikkoivat ammattiinsa liittyviä stereotypioita, monipuolistivat käsiteltäviä aiheita ja toivat uusia näkökulmia. Tutkijat kokivat vuorovaikutuksen koulujen kanssa mielekkääksi ja kertoivat, kuinka lasten kysymykset olivat toisinaan yllättäviä. Käyttökokemuksista kertova video on katsottavissa Nuorten Tiedeakatemian Youtube-kanavalla.

Palvelu edistää tehokkaalla ja yksinkertaisella tavalla opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitetta tehdä Suomesta innostavan ja modernin oppimisen kärkimaa. Palvelulla tuetaan myös lasten ja nuorten opintopolkujen rakentumista työelämään.

Palvelu tarjoaa tutkijoille helpon väylän yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Erityisesti uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat saavat arvokasta kokemusta sillanrakentajina tutkimus- ja koulumaailman välillä. Samalla tutkijat myös saavat mahdollisuuden kehittää tiedeviestintätaitojaan.

Palveluun pääsee mukaan täyttämällä yksinkertaisen verkkolomakkeen Nuorten Tiedeakatemian verkkosivuilla. Lomakkeella opettaja täsmentää, mille oppitunnille tai kurssille vierailua suunnitellaan, milloin ja minkä ikäisistä oppilaista on kyse. Ilmoittautumisen jälkeen palvelun koordinaattori Nuorten Tiedeakatemia etsii tutkijapoolista sopivan tutkijan ja esittelee tutkijan ja opettajan toisilleen. Yhteensaattamisen jälkeen tutkija ja opettaja sopivat suoraan virtuaalivierailun tarkan aikataulun ja muut yksityiskohdat.

Lisätietoja: Nuorten Tiedeakatemian tiedesihteeri Johanna Ketola, johanna.ketola@yaf.fi

Tutkija tavattavissa -verkkosivut

Käyttökokemuksia palvelusta

Palvelun esittelyvideo

 

Alkuperäinen uutinen opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla