Uutinen: Valtioneuvoston kansalliskieliverkosto asetettu uudelle toimikaudelle

Oikeusministeriö 20.3.2020 11.45 Uutinen

Oikeusministeriö on asettanut valtioneuvoston kansalliskieliverkoston uudelle toimikaudelle. Kansalliskieliyhteyshenkilöistä koostuva verkosto edistää kieliasioihin liittyvää yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa eri hallinnonalojen ja viranomaisten välillä. Verkosto laatii toimikaudelleen kielellisten oikeuksien edistämiseksi ja kehittämiseksi toimintasuunnitelman, jossa pääpainona ovat kansalliskielet.

Valtioneuvoston kansalliskieliverkoston jäsenet koordinoivat oman ministeriönsä osalta verkoston tehtäviin liittyviä kokonaisuuksia. Verkoston jäsenten lisäksi asiantuntijoiksi on nimetty Opetushallituksen, Suomen Kuntaliitto ry:n, Kotimaisten kielten keskuksen edustajat. Puheenjohtajana toimii oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston johtaja Johanna Suurpää.

Valtioneuvoston kansalliskieliverkoston valmistelu- ja koordinaatiovastuu on oikeusministeriöllä. Verkoston toimikausi on nelivuotinen ja se alkaa maaliskuussa 2020.

Lisätietoja: verkoston sihteeri, erityisasiantuntija Vava Lunabba, puh. 029 515 0136, etunimi.sukunimi@om.fi.

Lue lisää valtioneuvoston kansalliskieliverkostosta

 

Oikeusministeriön verkkopalvelu | oikeusministerio.fi | viestinta.om@om.fi

 

Alkuperäinen uutinen oikeusministeriön sivuilla