Uutinen: Verkkokyselyllä tukea oppivelvollisuuden laajentamisen valmisteluun

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.12.2019 14.59 Uutinen

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen, ja siksi oppivelvollisuutta laajennetaan ja oppivelvollisuusikää korotetaan 18 ikävuoteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää parhaillaan verkkokyselyllä palautetta valmistelun tueksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat uudistusta valmistelevat ryhmät ovat valmistelleet luonnoksen oppivelvollisuusiän laajentamisen suuntaviivoista, johon toivotaan verkkokyselyllä palautetta jatkovalmistelun tueksi.

Samalla eri tahoille halutaan antaa mahdollisuus vaikuttaa oppivelvollisuuden laajentamisen toteutukseen sekä vahvistaa siinä tarvittavaa yhteistyötä.

Verkkokysely on avoin kaikille kiinnostuneille. Kysely on avoinna 2. - 15.12.2019.

Verkkokyselyn lisäksi suuntaviivaluonnokseen kerätään palautetta neljässä alueellisen työpajassa, jotka järjestetään joulukuussa Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa.

Uuden, entistä laajemman oppivelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan vuonna 2021. Lakia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuus nykyisen lain mukaan päättyy vuonna 2021.

Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota kaikilla opiskelijoille riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta.

Oppivelvollisuuden laajentaminen liittyy hallitusohjelman tavoitteeseen nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimieroja ja parantaa koulutuksellista tasa-arvoa.

 

Oppivelvollisuuden laajentamisen suuntaviivat, luonnos

Linkki verkkokyselyyn

Lisätietoa työpajoista OKM:n tapahtumakalenterista

Hanketiedot, oppivelvollisuuden laajentaminen

 

Alkuperäinen uutinen opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla