Vaasan yliopiston Kielikylvyn ja monikielisyyden keskus on julkaissut Kielikylpy-DVD:n

Vaasan yliopiston Kielikylvyn ja monikielisyyden keskus on julkaissut Kielikylpy-DVD:n. DVD sisältää kaksi eri filmiä: dokumentin kielikylvystä ja tietoiskun kielikylvystä. Kielikylpykeskus on tehnyt filmit yhteistyössä Vaasan kaupungin kielikylpy-yksiköiden, Folkhälsanin kielikylpyasiamiehen ja norjalaisen tuottajan Lyk-z videoproduksjonin kanssa. Svensk-Österbottniska samfundet ja Svenska kulturfonden ovat osallistuneet filmin rahoittamiseen. DVD-paketti sisältää myös kolmikielisen kielikylpyesitteen.

Lisätiedot http://www.uwasa.fi/kielikylpy/julkaisut/dvd/