Varhaiskasvatusalan koulutus arvioitu ensimmäisen kerran Suomessa

Korkeakoulujen arviointineuvoston tiedote (31.10.2013):

Varhaiskasvatusalan koulutus arvioitu ensimmäisen kerran Suomessa

Varhaiskasvatuksen koulutuksen arvioinnin kohteena oli yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja toisella asteella ammatillisena koulutuksena toteutettava alan koulutus. Arvioinnissa oli mukana 9 tutkintoa ja siihen osallistui 98 koulutuksen järjestäjää.

Arviointi ajoittui valtakunnallisesti mielenkiintoiseen ajankohtaan, jolloin varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset tehtävät, paikka palvelujärjestelmän kokonaisuudessa ja varhaiskasvatuspalveluiden toteuttamisen tavat ja ehdot ovat uudistumassa. Arviointi antaakin tietoa koulutuksen kehittämisen ohella koko varhaiskasvatusjärjestelmän ja -lainsäädännön uudistuksiin.

Koulutusasteita ja -sektoreita yhdistävä varhaiskasvatuksen koulutuksen vahvuus on se, että ala on vetovoimainen. Myös koulutusten läpäisy on pääosin ongelmatonta. Varhaiskasvatuksen koulutuksen keskeisimmät haasteet liittyvät koulutusten sisältöihin ja koulutusrakenteen toimivuuteen. Arviointiryhmä antaa seuraavia kehittämissuosituksia:

  • Varhaiskasvatuksen koulutuksen järjestäjien tulee tiivistää valtakunnallisella tasolla yhteistyötään opetussuunnitelmien laadinnassa ja kehittämisessä.
  • Kaikkien varhaiskasvatuksen koulutusten opetussuunnitelmien uudistamisessa tulee huomioida aiempaa vahvemmin yhteiskunnan ja kulttuurin muutosta, lapsuutta ja sen muutosta, lasten kehitystä ja oppimista, varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa sekä kasvatusyhteisöjen toimintaa ja kehittämistä koskevat sisällöt.
  • Opiskelijavalintojen tulee sisältää luotettava alalle soveltuvuuden arviointi.
  • Koulutusten ja työelämän välille tulee kehittää yhteistyömuotoja, joissa opiskelijat sekä koulutusten ja työelämän toimijat voivat kehittää yhdessä sekä koulutusta että varhaiskasvatuksen ammatillisia käytäntöjä.
  • Varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamisen yhteydessä tulee selkiyttää sitä, millaista osaamista varhaiskasvatuksen tulevat työtehtävät henkilöstöltä edellyttävät ja millaisella ammatti- ja koulutusrakenteella tätä osaamista voidaan tuottaa.
  • Koulutuksen aloituspaikkojen määrää tulee tarkastella kokonaisuutena ja eri tutkintojen aloituspaikkojen keskinäisiä suhteita arvioida kansallisen, tulevaisuuteen luotaavan varhaiskasvatuspolitiikan näkökulmasta.
  • Varhaiskasvatuspalveluiden tuottajien ja koulutuksen järjestäjien tulee tiivistää yhteistyötään täydennyskoulutuksen järjestämisessä siten, että peruskoulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta muodostuu selkeä jatkumo.

Arviointi toteutettiin Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) ja Koulutuksen arviointineuvoston (KAN) yhteisarviointina. Varhaiskasvatuksen koulutusta ei ole aiemmin arvioitu neuvostojen toimesta. Arvioinnin loppuraportti Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa – arviointi koulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista julkistettiin 31.10.2013.

Lisätietoja

Arviointiryhmän puheenjohtaja, professori Kirsti Karila, Tampereen yliopisto (puh. 050  396 9675, kirsti.karila@uta.fi)

Erikoissuunnittelija Kirsi Mustonen, Korkeakoulujen arviointineuvosto (puh. 02953 30219, kirsi.mustonen@minedu.fi)

Pääsuunnittelija Jani Goman, Koulutuksen arviointineuvosto (puh. 040 805 4530, jani.goman@eval.jyu.fi)

Hallinnollinen avustaja Tinja Linkama, Korkeakoulujen arviointineuvosto (puh. 02953 30277, tinja.linkama@minedu.fi), raporttitilaukset

Tiedote KKA:n sivuilla