Vastaa kyselyyn suomen kielen tilanteesta ja ehdotettavista toimista suomen kielen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi (DL 30.4.2023)

Oikeusnimisteriö on asettanut kansalliskielistrategian (2021) mukaisesti selvityshenkilön, jonka tehtävä on kartoittaa suomen kielen tilaa ja esittää tarvittavia politiikkatoimia. Helsingin yliopiston suomen kielen professori ja suomen kielen lautakunnan puheenjohtaja Tiina Onikki-Rantajääskö valittiin hiljattain selvityshenkilöksi. Eilen 2.2.2023 oikeusministeriö järjesti suomen kielen seminaariin, jossa aiheesta kuultiin moninaisia puheenvuoroja. Seminaari on katsottavissa Youtubessa: Suomen kielen seminaari - YouTube. Lue lisää: selvityshenkilön työstä sekä seminaarista.

Selvitykseen liittyen on nyt avattu kyselylomake, joka on tarkoitettu erityisesti yhdistyksille ja institutionaalisille toimijoille, mukaan luettuna tutkimus- ja kehitystyötä tekevät tutkijat. Tarkoituksena on koota tietoa, joka olisi yksittäisiä kokemuksia kattavampaa. Lomakkeella kerätään osaltaan tietoa selvityshenkilön työn pohjaksi. Lomakkeella kerättävät tiedot täydentävät kuulemisissa, haastatteluissa ja kirjallisista lähteistä saatavaa tietopohjaa. Huomaathan, että selvityksessä otetaan kantaa pelkästään suomen kielen asemaan, lomakkeella ei siis kysytä muista Suomessa puhuttavista kielistä tai niihin kohdistuvista toimista.

Vastaa kyselyyn: Kyselylomake suomen kielen tilanteesta ja ehdotettavista toimista suomen kielen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi/ Enkät om situationen för det finska språket och förslag på åtgärder för att stärka finskans livskraft: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

Lomake on auki 1.2.−30.4.2023.

Toivottavasti kyselyyn saadaan runsaasti tutkijoiden ja muiden toimijoiden asiantuntevia vastauksia!

Kiitos jo etukäteen vastauksista!

Viestin välitti

 

Kieliverkosto

www.kieliverkosto.fi