Vastaa verkkokyselyyn tulevaisuuden peruskoulusta viimeistään 26.10.

Verkkokysely tulevaisuuden peruskoulusta auki

Opetus- ja kulttuuriministeriön Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeessa on avattu verkkopohjainen kysely, jolla halutaan laajaa kansalaispalautetta suomalaisen peruskoulun kehittämiseksi. Kysely on auki 26. lokakuuta asti. Kyselyyn voivat vastata oppilaat, huoltajat, opettajat ja kaikki koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneet.

Kyselyn teemat liittyvät muun muassa perusopetuksen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen, peruskoulun toimintaan ja toimivuuteen, opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä opiskelumotivaatioon ja kouluhyvinvointiin.

Verkkokyselyn tulokset julkaistaan vuoden 2014 lopussa ja kyselyn tuloksia käytetään Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeen toimenpide-ehdotusten laatimisessa.

Tulevaisuuden peruskoulu – uuteen nousuun -kehittämishankkeen tavoitteena on tuottaa kuvaus perusopetuksen nykytilasta, siihen liittyvistä ilmiöistä, oppimistulosten heikkenemisen syistä ja perusopetuksen kehittämistarpeista. Osana Tulevaisuuden peruskoulu -hanketta halutaan kuulla eri sidosryhmiä, mukaan luettuna koululaiset, opiskelijat, huoltajat, opettajat, rehtorit sekä muut opetusalan asiantuntijat. Tuloksia käytetään perusopetuksen kehittämisessä.

Tulevaisuuden peruskoulu-verkkokysely otakantaa.fi:ssä

Tietoa Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeesta

Lisätietoja: opetusneuvos Najat Ouakrim-Soivio (opetus- ja kulttuuriministeriö), puh. 02953 30257

Verkkouutinen OKM:n sivuilla