Vielä ehdit kommentoida esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksia!

Kommentoi esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksia 27.9.2013 klo 16.15 mennessä!

Vielä on mahdollisuus kommentoida esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksia osa-alueittain. Kommentoitavaksi avatut luonnokset käsittelevät esiopetussuunnitelman perusteiden rakennetta, esiopetuksen perustana olevia arvoja ja oppimiskäsitystä, esiopetuksen tehtävää ja valtakunnallisia tavoitteita, toimintakulttuuria sekä lasten kasvua ja oppimista edistäviä tekijöitä kuten oppimisympäristöä, työtapoja ja yhteistyötä.

Opetushallitus toivoo palautetta laajasti eri tahoilta, kuten järjestöiltä, työelämän edustajilta, koulutuksen asiantuntijoilta ja vanhemmilta. Palaute on erittäin arvokasta evästystä, sillä esiopetuksen perusteiden valmistelua jatketaan palautteen osoittamassa suunnassa.

Perusteluonnokset kokonaisuudessaan http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset

Oppimiskokonaisuudet: Kielen rikas maailma http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset/esiopetus/103/0/oppimiskokonaisuudet_-_kielen_rikas_maailma

Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset/esiopetus/103/0/kieleen_ja_kulttuuriin_liittyvia_erityiskysymyksia