Vikkelästi töihin -hanke on julkaissut oppaat kielitietoisen uraohjauksen ja kielituetun työharjoittelun tueksi

Logokoonti__Euroopan_unioni__viouvoimaa_EU-lta__sasky__TAMK__Spring_Huse.png

Vikkelästi töihin -hankkeessa (ESR 2021-2023) on kehitetty opas hoiva-alan opiskelijoiden työharjoittelun tueksi, sekä opas kielitietoisen uraohjauksen toteuttamiseen. Hankkeessa pyrittiin löytämään keinoja edistää maahanmuuttaneiden työelämään integroitumista sosiaali- ja terveysalalla.

Hankkeen Sujuvasti soteen -valmennuksessa maahanmuuttaneet opiskelivat sairaanhoitajakoulutuksen alkuvaiheen opintoja ja osallistuivat työharjoittelujaksoille ikäihmisten palveluasumisen yksiköissä. Opiskelijat saivat työharjoittelujaksojen aikana yksilöllistä kielitukea s2-opettajan ja ammatillisen opettajan toteuttamana. Hankkeen toteuttaman kielituen pohjalta on luotu Maahanmuuttaneen kielituettu työharjoittelu hoiva- ja hoitoalalla -opas, jossa kielituen prosessi avataan suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Opas on hyödynnettävissä niin toisen asteen- kuin korkea-asteen sosiaali- ja terveysalan opinnoissa (esim. hoiva-avustaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja).

Uutuusarvoa oppaaseen tuo opiskelijalle ja ohjaajalle tehdyt ohjausmateriaalit ”Opiskelijan muistilista hoiva-alan työharjoitteluun”, sekä ”Opettajan muistilista kielituen ohjaukseen”. Opiskelijan muistilista perustuu hoiva-alan työharjoittelun yleisimpiin vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija merkitsee muistilistaan kielitaidon kehittämiseen liittyviä tavoitteitaan, joita hän seuraa opettajan tuella. Opettajan muistilistan avulla opettaja voi suunnitella ja jäsentää ohjaustapaamisiaan.

Hankkeessa on myös tuotettu opas ”Ohjaa kielitietoisesti sosiaali- ja terveysalan työuralle”, joka johdattaa lukijan sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneen tai alalla työskentelevän maahanmuuttaneen kielitietoiseen uraohjaukseen. Oppaasta löytyy esimerkiksi tietoa kielitaidon kehittymisen tukemisesta, sekä kielitaidon huomioimisesta urasuunnitelmia tehdessä. Opas sisältää myös konkreettisia vinkkejä ohjaustoimijoille kielitietoisista työskentelytavoista. Lisäksi oppaan yhteydestä löytyy ohjausmateriaali, jonka avulla kielitaitoa ja sen kehittämistä voidaan käsitellä ohjaustilanteissa. Oppaan sisältö on monelta osin sovellettavissa myös muille aloille.

Tutustu oppaisiin ja lataa ohjausmateriaalit täältä!