Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi, 2.–3.8.2016 Helsinki

Opetushallitus järjestää yhteistyössä Äidinkielen opettajain liiton kanssa foorumin, jossa tavoitteena on tutustua äidinkielen, kirjallisuuden ja viestinnän opetuksen uuteen tutkimukseen, uuteen pedagogiikkaan ja kehittämishankkeisiin, tukea paikallisten opetussuunnitelmien käyttöönottoa, käydä keskustelua alan ajankohtaisasioista sekä vahvistaa ammattitaitoa ja ammatillista identiteettiä.

Tapahtuman kohderyhmä ovat perusopetuksen luokanopettajat sekä yläluokkien ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat, ammatillisen koulutuksen äidinkielen ja viestinnän opettajat sekä suomi toisena kielenä -opettajat, opettajankouluttajat, äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tutkijat ja muut kiinnostuneet.

Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen Opetushallituksen sivuilla