Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2017, 2.–3.8.2017 Helsinki

Opetushallituksen järjestämän foorumin tavoitteena on tutustua äidinkielen, kirjallisuuden ja viestinnän opetuksen uuteen tutkimukseen, uuteen pedagogiikkaan ja kehittämishankkeisiin, tukea paikallisten opetussuunnitelmien käyttöönottoa, käydä keskustelua alan ajankohtaisasioista ja vahvistaa ammattitaitoa ja ammatillista identiteettiä. Foorumin kohderyhmää ovat perusopetuksen luokanopettajat sekä yläluokkien ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat, ammatillisen koulutuksen äidinkielen ja viestinnän opettajat sekä suomi toisena kielenä -opettajat, opettajankouluttajat, äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tutkijat ja muut kiinnostuneet.

Teemat

  • Äidinkielen, kirjallisuuden, kulttuurin ja viestinnän ajankohtaisaiheet
  • Alan uudet tutkimukset ja opetussuunnitelmat
  • Ajankohtaiset pedagogiset näkökulmat
  • Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä viestinnän opetuksen materiaalien näyttely
  • Tutustuminen alan merkittäviin instituutioihin

Lisätietoja, ohjelma ja ilmoittautuminen Opetushallituksen sivuilla