Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi, 4.–5.8.2015 Helsinki

Foorumin tavoitteena on tutustua äidinkielen, kirjallisuuden ja viestinnän opetuksen uuteen tutkimukseen, uuteen pedagogiikkaan ja kehittämishankkeisiin, tukea paikallista opetussuunnitelmatyötä, käydä keskustelua alan ajankohtaisasioista sekä vahvistaa ammattitaitoa ja ammatillista identiteettiä.

Foorumin kohderyhmiä ovat perusopetuksen luokanopettajat sekä yläluokkien ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat, ammatillisen koulutuksen äidinkielen ja viestinnän opettajat sekä suomi toisena kielenä -opettajat, opettajankouluttajat, äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tutkijat ja muut kiinnostuneet.

Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen