Aikuisten maahanmuuttajien koulutus, 18.3.2015 Opetushallitus

Tavoite

Saada tietoa, millainen aikuinen maahanmuuttaja on oppijana. Saada valmiuksia kehittää opetusta ja materiaalia sekä pohtia opettajien välisen yhteistyön merkitystä. Saada tietoa aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen tulevaisuudesta.

Kohderyhmä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen, luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen, aikuisten perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön opettajat, ohjaajat ja rehtorit.

Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen