Cross-Currents in Language and Culture, 8th ETMU Days 27–28 October 2011, University of Jyväskylä, Finland

Jyväskylän ETMU-päivien teemana ovat kielelliset ja kulttuuriset kohtaamiset. [engl. cross-current = ’poikkivirtaus’, ’vastavirtaus’ (myös kuv.)].

ETMU-päivien (27.–28.10.2011) tavoitteena on murtaa vastakkain asetteleva keskustelu kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja monikielisyydestä.

Jyväskylässä rikotaan tietoisesti tieteen kielen sekä arkikielen ja -ymmärryksen vastakkainasettelua. Päivillä arki ja akateeminen kulttuuri saatetaan konkreettiseen vuorovaikutukseen. Ohjelmassa on kaikille avoimia tilaisuuksia.

Ennen ETMU-päiviä, keskiviikkona 26.10.2011, järjestetään tohtorikoulutettavien työpaja (PhD students’ workshop).

ETMU-päivien verkkosivut http://www.etmu.fi/etmudays/etmupaivat2011.html

Alustava ohjelma http://www.etmu.fi/etmudays/programme_fi.html

Tervetuloa Jyväskylään 27.–28.10.2011!

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry ja päivät järjestävien tahojen puolesta

Yliopistotutkija, dosentti Outi Fingerroos
Monikulttuurisuus ja vuorovaikutus -osaamiskeskus
Jyväskylän yliopisto
oufinger[AT]jyu.fi
040 4818455

Erikoistutkija, dosentti Sari Pöyhönen
Soveltavan kielentutkimuksen keskus (SOLKI)
Jyväskylän yliopisto
sari.h.poyhonen[AT]jyu.fi
014 260 3535 / 0400 248057