Forum för finsklärare, 23.1.2017 Tammerfors

Mål

Det finns ett behov av att utveckla finskundervisningen på nationell nivå för att bättre stöda de svenskspråkiga och tvåspråkiga elevernas produktiva kunskaper i finska. Ändamålet med dagen är att samla finsklärare från olika regioner och från olika utbildningsstadier för att diskutera, utbyta praktiska erfarenheter, få fortbildning och stöd i utvecklingen av mål och innehåll i finskundervisningen. Därtill erbjuder forumet möjlighet att diskutera centrala utmaningar och konkreta utvecklingsbehov som anknyter till de nya läroplansgrunderna.

Aktuell forskning och presentationer på förmiddagen och på eftermiddagen
temadiskussioner/workshops i smågrupper.

Målgrupp

Finsklärare inom grundläggande utbildningen, gymnasie- och yrkesutbildningen.

Teman

  • Kommunikativ finska
  • Mål och innehåll i modersmålsinriktad finska
  • Lärokursen i B1-finska
  • Digitala verktyg och nya lärmiljöer
  • Läsning och multilitteracitet
  • Integrering

Mer information, program och anmälan på Utbildningsstyrelsens sidor