Forum för modersmål och litteratur, 18.11.2016 Tammerfors

Utbildningsstyrelsen arrangerar ett forum för modersmål och litteratur den 18 november 2016 i Tammerfors.

Mål: att samla lärare som undervisar i modersmål och litteratur kring ämnets aktuella och omdiskuterade teman.

Målgrupp: lärare som undervisar i modersmål och litteratur/svenska och litteratur/svenska som andraspråk inom grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning, didaktiker, forskare, bibliotekarier och andra intresserade.

Broschyr och anmälan