Från ideologiska kamper till uttrycksfrihet? Seminarium om flerspråkighet i Finland förr och nu 24.11., Helsinki

Aika: to 24.11.2011 klo 12:15-16:45
Paikka: Forsthuset, sal 12
Osoite: Unionsgatan 40, Unionsgatan 37, Helsinki
Tapahtuman järjestäjä: Nordisk litteratur, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Lisätietojen antaja: kristina.malmio@helsinki.fi
 
 

Finland har alltid varit ett land med många kulturer och språk, men enspråkighetsidealet som ingått i både det finska och det finlandssvenska nationalistiska tänkandet har ofta gjort denna mångfald osynlig. På seminariet diskuteras den finländska flerspråkighetens förflutna och nuläge och hur forskningen reagerat på de utmaningar flerspråkigheten inneburit. Ett av de ämnen som tas upp är relationen mellan litteratur och flerspråkighet.

Talare: professor emerita Mirja Saari, docent Simo Muir, FD Heidi Grönstrand, FM Heini Lehtonen, VTM Klaus Lindgren, FM Agneta Rahikainen och docent Kristina Malmio. Seminariet baserar sig delvis på den nyutkomna boken Både och, sekä että. Om flerspråkighet/Monikielisyydestä (red. Grönstrand & Malmio, Schildts 2011).

Suomi on aina ollut monikielinen maa, mutta sekä suomenkieliseen että suomenruotsalaiseen nationalistiseen liikkeeseen kuulunut yksi kieli – yksi mieli -ajattelu on hämärtänyt tämän moninaisuuden ymmärtämistä.  Seminaarissa keskustellaan monikielisyyden perinteestä ja nykyisyydestä Suomessa ja siitä, miten tutkimus reagoi monikielisyyden haasteisiin. Kirjallisuuden ja monikielisyyden suhde on yksi seminaarissa käsiteltävistä teemoista.

Puhujiksi ovat lupautuneet:
professori emerita Mirja Saari, dosentti Simo Muir, FT Heidi Grönstrand, FM Heini Lehtonen, VTM Klaus Lindgren, FM Agneta Rahikainen sekä dosentti Kristina Malmio. Seminaarin lähtökohtana on hiljattain ilmestynyt Både och, sekä että. Om flerspråkighet/Monikielisyydestä (toim. Grönstrand & Malmio, Schildts 2011).