I Varhaiskasvatuspäivät – Den första nationella konferensen om småbarnspedagogik, 15.–16.3.2017 Helsinki

Opetushallituksen järjestämien koulutuspäivien tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksen ammattilaisia varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisessa ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittämisessä. Päivien kohderyhmää ovat varhaiskasvatuksen erilaisissa hallinnon, johtamisen, kehittämisen ja opetuksen tehtävissä toimivat asiantuntijat ja varhaiskasvatuksen kouluttajat.

Koulutuspäivät tarjoavat osallistujille ajankohtaista tietoa varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisesta merkittävyydestä Euroopassa ja Suomessa. Ne sisältävät mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä mahdollisuuksia syventyä työpajoissa uudistuneen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden teemoihin. Varhaiskasvatus on koulutusjärjestelmämme kivijalka. Opetushallitus haluaa rakentaa vuosittaisista varhaiskasvatuspäivistä foorumin alan kehittämisen tueksi.

Seminariets huvudspråk är finska. Det finns parallellgrupper på svenska.

Lisätietoja, ohjelma ja ilmoittautuminen Opetushallituksen sivuilla