Ilmainen webinaari 8.9.2021: Kielitietoisuutta ja kielitaitoa perusopetuksessa / Lahden kaupunki ja Kieliverkosto

  • Milloin 08.09.2021 klo 09.0015.00 (Europe/Helsinki / UTC300)
  • Missä Teams
  • Yhteyshenkilön nimi Petra Larvus
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Tervetuloa osallistumaan Lahden kaupungin ja Kieliverkoston yhteistyössä järjestämään kielitietoisuuden ja kielitaidon teemoihin pureutuvaan ilmaiseen webinaariin ke 8.9.2021!

Webinaarissa kuulemme seuraavat puheenvuorot:

  • Kielitietoisuus ja kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen pedagogiikka, Jenni Alisaari
  • Kielitietoisuudesta konkreettisesti: malleja ja ideoita kielitietoiseen toimintaan luokassa, Maria Ruohotie-Lyhty
  • Tarkistuspiste: Kielenopetus nyt, Peppi Taalas

Puheenvuorojen jälkeen pääsemme kuulemaan ja osallistumaan paneelikeskusteluun, jossa yliopisto-opettaja, kielivalintoihin perehtynyt Outi Veivo sekä tänä syksynä Hämeenlinnassa saksan hybridiopetuksen aloittanut kielten opettaja Riikka Kurki keskustelevat kielenopetuksen uusista muodoista ja niiden vaikutuksesta valinnaisten vieraiden kielten kielivalintoihin.

Webinaarimme päättyy ryhmäkeskusteluihin, joissa osallistujat pääsevät rakentavasti keskustelemaan päivän aiheista tehtyjen nostojen ympärillä.

Webinaarin aikataulu:

8.45 linjat auki ja yhteyksien testaus

9.00 - 9.15 aloitus 

9.15 - 10.00 Kielitietoisuus ja kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen pedagogiikka, Jenni Alisaari

10.00 – 10.05 TAUKO

10.05 - 10.35 Kielitietoisuudesta konkreetisti: malleja ja ideoita kielitietoiseen toimintaan luokassa, Maria Ruohotie-Lyhty

10.35 – 10.45 TAUKO

10.45 - 11.30 Tarkistuspiste: Kielenopetus nyt, Peppi Taalas

11.30 – 12.15 LOUNAS 

12.15 – 13.00 Paneelikeskustelu: Outi Veivo & Riikka Kurki

13.00 – 13.15 TAUKO

13.15 - 14.15 Pienryhmäkeskustelut päivän teemoista

14.15 - 15.00 Ryhmäkeskusteluiden purku ja yhteinen lopetus

 

Puheenvuorot ja puhujat

Kielitietoisuus ja kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen pedagogiikka (Jenni Alisaari) Puheenvuorossa tarkastellaan käytännönläheisesti mutta teoria- ja tutkimustietoa hyödyntäen sitä, miten kaikkien oppijoiden kielten oppimista voi tukea  kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen pedagogiikan keinoin. Lisäksi pohditaan sitä, miksi ja miten oppilaiden monikielisyyttä voi hyödyntää opetuksessa.

Puhujana on yliopisto-opettaja ja erikoistutkija Jenni Alisaari (Åbo Akademi & Turun yliopisto), joka on toiminut pitkään opettajankouluttajana kieli- ja kulttuuritietoisuuden alalla. Alisaarella on myös 10 vuoden kokemus opettajana toimimisesta perusopetuksessa, mikä ilmenee teorian yhdistämisenä koulun arjen käytänteisiin.

 

Kielitietoisuudesta konkreetisti: malleja ja ideoita kielitietoiseen toimintaan luokassa (Maria Ruohotie-Lyhty) Perusopetuksen opetuksen perusteet nostaa kielitietoisuuden keskeiseksi perusopetusta läpileikkaavaksi ilmiöksi. Kielitietoisuus on erityisen vahvasti mukana eri kielten opetuksessa, mutta myös muiden aineiden opettajat määritellään oman oppiaineensa kielen opettajiksi. Opetuksen tulisi paitsi olla kielitietoista toimintaa myös kasvattaa oppilaita kielitietoisuuteen. POPS antaa kuitenkin varsin vähän konkreetteja ideoita kielitietoisesta toiminnasta koulussa. Esityksessäni annan esimerkkejä kielitietoisen toiminnan ulottuvuuksista, kielitietoisista toiminta malleista ja oppilaiden kielitietoisuutta kehittävistä käytänteistä eri oppiaineiden opetuksessa.

Maria Ruohotie-Lyhty on kielen oppimisen ja opettamisen yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella ja toimii kielten aineenopettajakoulutuksen koulutusohjelman vastuuhenkilönä. Hän on taustaltaan ranskan, saksan ja englannin opettaja ja on väitellyt kasvatustieteestä Jyväskylän yliopistosta 2011. Ruohotie-Lyhdyn tutkimus liittyy opettajien ammatilliseen kehittymiseen ja opettajankoulutuksen kehittämiseen.

 

Tarkistuspiste: Kielenopetus nyt Kielenopetus nyt: mitä opetetaan kun opetetaan kieltä? Miten rakennetaan oppilaille merkityksellisiä oppimisen mahdollisuuksia?

Peppi Taalas on englannin opettaja, joka on tutkinut ja kehittänyt kielenopetusta koko työuransa ajan. Peppi toimii Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen johtajana ja on monimediaisen kielenopetuksen dosentti. "Suhtaudun asioihin hyvinkin optimistisesti mutta kriittisesti, ja sama pätee myös kielenopetukseen."

 

Ilmoittautuminen webinaariin 3.9. klo 16.00 mennessä: ilmoittautumislinkki

 

Ystävällisin terveisin koko järjestelytiimin puolesta,

Petra Larvus

opetuksen suunnittelija

 

Lahden kaupunki, Sivistyksen palvelualue

Lasten ja nuorten kasvun vastuualue, Yhteiset palvelut

Kirkkokatu 27, 15141 Lahti

puh. 044 4820790