Julkaisutilaisuus 29.4.2024: Selvitys kielten opetuksen tilanteesta ja kehittämismahdollisuuksista Suomessa

Opetushallitus on antanut ajatushautomo Magmalle tehtäväksi selvittää, millainen tilanne kieltenopetuksessa on ja miten kieltenopetusta voitaisiin kehittää. Selvitys koskee kaikkia kouluissa opetettavia kieliä. Toisen kotimaisen kielen osalta tavoitteena on erityisesti tarkastella kielenopetusta oppimäärien näkökulmasta. Toisen kotimaisen kielen osalta halutaan myös löytää keinoja, joilla kehitetään toisen kotimaisen kielen opiskelulle jatkumoja lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin ja työelämään. Selvitys kattaa kaikki koulutusasteet, ja painopiste on ratkaisukeskeisessä tulevaisuuden- ja kehitysnäkökulmassa.

 

Ajatushautumo Magma esittelee selvityksen tulokset verkossa ja Helsingissä.

 

Aika ja paikka:
29.4.2024 13.00 – 15.00
Hybriditilaisuus

Helsinki Congress Paasitorni
Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki
+ LiveStream