Kansainvälinen konferenssi kokoaa yhteen tutkijoita ja muita toimijoita

Kielikoulutuspolitiikan tutkijat ja toimijat ympäri maailmaa kokoontuvat Jyväskylään 7.-10.6.2010 kansainväliseen konferenssiin Who Needs Languages? Micro and macro perspectives into language education policies, joka on samalla Soveltavan kielentutkimuksen 28. kesäkoulu. Konferenssin järjestävät Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielten laitos ja Kielikeskus.

Konferenssissa tarkastellaan monipuolisesti kielikoulutuspolitiikkaa, joka ei ole vain makrotason politiikkakysymys. Kielikoulutuspolitiikkaa tehdään myös niin sanotuissa mikrotilanteissa: yksittäisissä päätöksentekotilanteissa, perheissä, kouluissa, opettajankoulutuksessa ja niin edelleen. Myös plenaristit on kutsuttu tätä näkökulmaa ajatellen:

Clara Keating (Centro de Estudos Socias, Coimbra, Portugali) on ottanut lähtökohdakseen kielikoulutuspolitiikan mikronäkökulman erityisesti maahanmuuttajien näkökulmasta, ja vertaa koulutustilanteita väli- ja makrotason politiikkoihin.

Waldemar Martyniuk (European Centre for Modern Languages, Wien, Itävalta) puolestaan edustaa makronäkökulmaa puhuessaan ylikansallisesta (etenkin eurooppalaisesta) kielikoulutuspolitiikasta.

Joseph Lo Bianco (University of Melbourne, Australia) kytkee näitä eri tasoja yhteen kokonaisvaltaisessa tarkastelussaan, jossa hän pyrkii eri politiikkatasojen käsittelyn lisäksi antamaan opettajille ja tutkijoille argumentteja osallistua kielikoulutuspoliittiseen keskusteluun.

Plenaristien lisäksi konferenssissa on seitsemän kutsuttua työpajaa. Niissä vetäjä ja osallistujat tarkastelevat vuorovaikutteisesti ja tutkimuslähtöisesti erilaisia makro- ja mikrotason kielikoulutuspoliittisia tilanteita jonkun aineiston tai tilanteen avulla.

Paperi- ja posterisessioissa esille nousevat erityisesti kaksi- ja monikielisyys kielikoulutuksen haasteena, vähemmistöjen kielikoulutus, sekä korkeakoulutuksen kansainvälistymisen kielikoulutukselle tuomat haasteet.

Konferenssin kotisivut: http://www.jyu.fi/whoneedslanguages

Lisätietoja:

Tarja Nikula

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
tarja.nikula@jyu.fi
014 260 3522

 

Taina Saarinen
Järjestelytoimikunnan sihteeri
taina.m.saarinen@jyu.fi
0400 247970