Kansalliset esi- ja alkuopetuksen päivät, 26.–27.3.2015 Opetushallitus

Tavoite

Tarjota ajankohtaista tietoa ja tukea esi- ja alkuopetuksen pedagogiseen kehittämiseen ja sen johtamiseen.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen opettajat ja johtajat.

Teemat

Opetussuunnitelmauudistuksen ja säädösmuutosten mukana tuomat opetuksen kehittämisen haasteet ja niihin liittyvä paikallinen kehittämistyö.
Koulutuspäivät tarjoavat mielenkiintoisia käytännön esimerkkejä pedagogisen kehittämisen tueksi.

Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen