Kasvatustieteen päivät 2016, 17.-18.11.2016 Turku

Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu?

Maailmassa on käynnissä samanaikaisesti sekä tasa-arvoistavia että eriarvoistavia kehityskulkuja. Vaikka äärimmäinen köyhyys on vähentynyt, globaali eriarvoisuus on edelleen yksi ihmiskunnan suurimmista uhkista. Selviytyäksemme meidän on opittava jakamaan vaurautta ja hyvinvointia tasaisemmin niin globaalilla tasolla kuin kansakuntien sisällä. Viime vuosina olemme nähneet merkkejä eriarvoistumiskehityksestä, joka on jakamassa väestöä entistä enemmän hyvä- ja huono-osaisiin niin maailmassa, Euroopassa kuin Suomessakin.

Koulutusta on Suomessa ja muissa Pohjoismaissa pidetty yhtenä tärkeimmistä tasa-arvon ja hyvinvoinnin lähteistä. Koulu on koonnut yhteen eri sosiaalisista ja kulttuurisista taustoista tulevat suomalaiset ja tasoittanut luokkaeroja. Mikä on koulutuksen mahdollisuus eriarvoistumiskehityksen katkaisemiseen? Millaisia seurauksia eriarvoistumiskehityksellä on?  Kykeneekö koulu enää jatkossa niukkenevilla resursseilla vastaamaan eriarvoistuvan maailman haasteisiin?

Lisätietoa Kasvatustieteen päivistä

Osana päivien ohjelmaa järjestetään myös symposium ”Lohkoutuuko koulutuspolku, katoaako tasa-arvo?”, johon kutsutaan päättäjiä, koulutuskentän toimijoita ja muita koulutuskysymyksistä kiinnostuneita osallistumaan!

Lisätietoa symposiumista