Kielikasvatusfoorumi 27.-28.10. Helsingissä

Kielikasvatusfoorumi järjestetään 27.-28.10. Helsingissä

Foorumin tavoitteena on kaikkien kieliaineiden yhteistyön lisääminen uusiin opetussuunnitelman perusteisiin tulossa olevan linjauksen mukaisesti. Kielikasvatus ottaa huomioon ympäristön muuttumisen aiempaa monikielisemmäksi ja myös oppilaiden kielitaustojen monimuotoistumisen, se vahvistaa koulun kielitietoisuutta, kielten käyttämistä kaiken oppimisen tukena ja monilukutaidon tuomista osaksi kaikkea opetusta.

Foorumin kohderyhmänä ovat esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opettajat, rehtorit, alan tutkijat ja järjestöjen edustajat (erityisesti äidinkielten, toisen kielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opettajat) sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

Lisätietoja, ohjelma ja ilmoittautuminen (24.9. mennessä)