Kielikylpyopettajapäivät 2013 lähestyvät – Språkbadslärardagarna 2013 närmar sig

Kielikylpyopettajapäivät 2013 lähestyvät – ilmoittaudu viimeistään 17.4.2013!

Vaasan yliopiston Kielikylvyn ja monikielisyyden keskus toivottaa sinut tervetulleeksi vuosittaisille kielikylpyopettajapäiville Vaasaan 25.–26.4.2013. Tämän vuoden kielikylpyopettajapäivien aiheena on suullisen kielen tuottamisen arviointi ja ITK opetuksessa eri kouluasteilla

Ilmoittautuminen: https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/2546/lomake.html

Ohjelma löytyy osoitteesta
http://www.uva.fi/fi/sites/immersion/kielikylpyopettajapaivat_2013/

 

Språkbadslärardagarna 2013 närmar sig – anmäl dig senast 17.4.2013!

Centret för språkbad och flerspråkighet vid Vasa universitet välkomnar dig till de årliga språkbadslärardagarna i Vasa 25.–26.4.2013.Teman för årets språkbadslärardagar är bedömning av muntlig språkproduktion och IKT i undervisning på olika stadier.

Anmälning: https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/2546/lomake.html

Programmet hittar du på vår webbplats
http://www.uva.fi/sv/sites/immersion/kielikylpyopettajapaivat_2013/