Kielten uudet opetussuunnitelmat – eväitä laatijoille ja toteuttajille, 24.11.2016 Helsinki

Opetushallitus järjestää koulutuspäivän, jonka tavoitteena on avata kielen opetuksen tehtävää muuttuvassa kielimaisemassa, pureutua opetussuunnitelmien laadinnassa ja toteuttamisessa ilmenneisiin haasteisiin, saada tietoa, tukea, ohjausta ja ideoita kielten opetuksen kehittämiseen sekä perehtyä monipuolisiin oppijalähtöisiin menetelmiin, eriyttämiseen ja arviointiin.

Koulutuspäivän kohderyhmää ovat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen kielten opettajat, kieliohjelmista vastaavat ja muut aiheesta kiinnostuneet.

Ohjelma ja ilmoittautuminen