MCnet: Research Seminar on National and Institutional Multilingualism – Kansallinen ja institutionaalinen monikielisyys 9.3.2012

Turun yliopisto – MCnet

Research Seminar – Seminaari

NATIONAL AND INSTITUTIONAL MULTILINGUALISM
KANSALLINEN JA INSTITUTIONAALINEN MONIKIELISYYS

Friday, March 9, 2012 – perjantaina 9.3.2012
Tauno Nurmela Auditorium, Main Building –Tauno Nurmela Sali, päärakennus
(http://www.utu.fi/kartta/indexen.html T1)

PROGRAMME – OHJELMA

10.15-10.25 Opening/Avaus
                     Prof. Riitta Pyykkö, Russian Studies,School of Languages and Translation Studies
                     Prof. Auvo Kostiainen, chair of the Board of MCnet
10.25-12.00 Prof. Britt-Louise Gunnarsson (Department of Scandinavian Languages Unit for Advanced Studies in Modern Swedish, Uppsala University, Sweden):
                     Multilingualism at work. Organizational policy and workplace practice in Scandinavian environments
12.00-13.00 Lunch/Lounas
13.00-14.15 Prof. Kaisa Koskinen (Käännöstiede, Itä-Suomen yliopisto):
                     EU:n institutionaalinen viestintä ja monikielisyyden tulevaisuus
                     Prof. Sirkka Saarinen (Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, Turun yliopisto):
                     Vähemmistöjen kielelliset oikeudet Venäjällä
14.15-14.45 Coffee break/Kahvi
14.45-15.45 Prof. Anna Mauranen (Englantilainen filologia, Helsingin yliopisto):
                     English is the global lingua franca in academia – what are the implications?
15.45-16.00 Closing/Päätös

Organized by the Network for Research on Multiculturalism and Societal Interaction – MCnet, University of Turku, Finland
Seminaarin järjestää Monikulttuurisen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkimusverkosto, Turun yliopisto.

Seminar is bilingual. Seminaari on kaksikielinen.

Ilmoittautuminen 2.3. mennessä. Ilmoittautumislomake on Mcnetin verkkosivulla:
Enrollment by March 2. The enrollment form is on the MCnet webpage:
http://mcnet.utu.fi/ajankohtaista/seminar-on-multilingualism.php