Mofi-stigen - Boksläpp fredag 5.11.2021 kl. 13.30-15.00

  • Milloin 05.11.2021 klo 13.3015.00 (Europe/Helsinki / UTC200)
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Inbjudan till boksläpp fredag 5.11.2021 kl. 13.30-15.00:

Mofi-stigen – En handbok för mofi-lärare i 19

Välkommen till utgivningen av handboken Mofi-stigen. En handbok för mofi-lärare i 19!

Handboken Mofi-stigen syftar till att stödja och inspirera arbetet med den kontinuerliga utvecklingen av undervisningen i modersmålsinriktad finska. Handboken är primärt riktad till lärare som undervisar mofi i åk 1–9, men riktar sig med tanke på behovet av stöd i utvecklingsuppdraget också till utbildningsanordnare. Den svarar mot de förväntningar och krav på utveckling av mofi-undervisningen som med jämna mellanrum lyfts fram i samhällsdiskussionen, i nationella utvärderingar av lärresultat i finska samt i Gun Oker-Bloms utredning från 2021 om den svenskspråkiga utbildningen i Finland. Med utgångspunkt i de nationella läroplansgrunderna och aktuell forskning bidrar den till att förtydliga mofi-undervisningens uppdrag och särdrag.

Handboken innehåller forskningsbaserade texter och förslag på undervisningshelheter, inklusive exempel på aktiviteter och arbetssätt som utvecklar tvåspråkiga elevers språkliga medvetenhet och kulturella kompetens. Handboken ger också verktyg för centrala områden såsom målbaserad undervisning och bedömning och erbjuder därför stöd också till lärare i andra ämnen än mofi.

Handboken är ett resultat av forsknings- och utvecklingsprojektet Mofi 2.0, ett samarbete mellan Åbo Akademi, Vasa övningsskola och Enheten för svenskspråkig verksamhet vid Utbildningsstyrelsen. Projektet har genomförts i nära samarbete med ca 40 aktiva lärare i svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen runtom i Svenskfinland (Österbotten, Egentliga Finland och Nyland).

Se mer detaljerat program för boksläppet i bilaga.

Som bilaga även information om vårens kompetensutveckling utgående från handboken.

Tid: fredagen den 5 november kl. 13.30–15.00.

Zoom länk: https://aboakademi.zoom.us/j/61714215688

Ingen anmälan krävs.

Väl mött!

Projektgruppen:

Michaela Pörn (projektledare, Åbo Akademi)

Lotta Forsman (Åbo Akademi)

Katri Hansell (Åbo Akademi)

Annika Lassus (Vasa övningsskola)

Åsa Löf (Vasa övningsskola)

Yvonne Nummela (Utbildningsstyrelsen)

Ida Rebers (Åbo Akademi)