Monilukutaito käytäntöön, 2.12.2015 Helsinki

Tilaisuuden tavoitteena on syventää ja selkiyttää käsitystä monilukutaidosta, tarkastella monilukutaitoa eri oppiaineiden ja opetuksen eheyttämisen näkökulmista sekä tukea paikallista opetussuunnitelmatyötä. Kohderyhmää ovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat, luokanopettajat, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen aineenopettajat, rehtorit ja opettajankouluttajat sekä muut opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet; erityisesti paikallista opetussuunnitelmatyötä tekevät.

Lisätietoja, ohjelma ja ilmoittautuminen Opetushallituksen sivuilla