Monilukutaito koulun muutoksessa, 2.12.2016 Helsinki

Opetushallituksen järjestämän koulutuspäivän teemoja ovat monilukutaidon mahdollisuudet eri oppiaineissa ja oppiaineiden yhteistyössä sekä monilukutaidon eri ulottuvuudet.

Monilukutaito
• muuttamassa opetusta ja opetuksen käytäntöjä
• monipuolistamassa oppimista ja oppimisympäristöjä
• oppilaiden vahvuuksia ja osallistumista tukemassa

Koulutuksen kohderyhmää ovat luokanopettajat, aineenopettajat, varhaiskasvattajat, rehtorit, opettajankouluttajat sekä muut opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet.

Ohjelma ja ilmoittautuminen