NNFF9-konferens: Möten och mångfald – förstaspråksdidaktik i Norden | Meetings and Diversity – L1 Education in the Nordic Countries, 25.-26.10.2023 Helsinki

(In English below)

 

Möten och mångfald – förstaspråksdidaktik i Norden

NNFF9[1] – Den nionde konferensen ordnad av Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik

25–26 oktober 2023

Helsingfors universitet, Finland

 

REGISTRERINGEN HAR ÖPPNAT

 

Organisationskommittén har glädjen att meddela att registreringen till den nionde konferensen ordnad av Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik, NNFF9, har öppnat! 

 

Alla deltagare måste registrera sig till konferensen och betala deltagaravgiften via ett onlineformulär.

 

DELTAGARAVGIFTER 

 • tidig deltagaravgift, 260 euro 
 • sen deltagaravgift, 340 euro 
 • tidig deltagaravgift för doktorand, 160 euro 
 • sen deltagaravgift för doktorand, 240 euro 
 • biljett till konferensmiddag, 40 euro 
 • avec, 60 euro 

Information om avgifter och länk till registreringsformuläret hittar du här: NNFF9 registrering.

 

VIKTIGA DATUM

 • abstraktinlämning stänger den 15 maj 2023 (ny deadline) 
 • besked om godkända abstrakt den 15 juni 2023  
 • tidig registrering stänger den 15 augusti 2023  
 • registrering för presentatörer stänger den 15 augusti 2023 
 • sen registrering stänger den 15 september 2023 
 • registrering till prekonferensen stänger den 15 september 2023.

Mer information om tema, plenarföreläsare, preliminärt program och andra praktikaliteter hittar du på webbsidan för NNFF.

 

Följ oss även på Facebook: NNFF9 – Nordisk konferens för forskning i förstaspråksdidaktik

 

Vid eventuella frågor kan du nå oss på e-postadressen nnff@helsinki.fi

 

SAMARBETSPARTER

 

Helsingfors universitet (Pedagogiska fakulteten) står värd för NNFF9 som arrangeras i samarbete med Åbo Akademi (Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier) och Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik (NNFF). 

 

Konferensen anordnas med understöd från Svenska litteratursällskapet i FinlandSvenska kulturfondenVetenskapliga samfundens delegation och Helsingfors stad.

 

Välkomna önskar lokala organisationskommittén 

 

Anna Slotte, ordförande, Helsingfors universitet 

Kirsi Wallinheimo, viceordförande, Helsingfors universitet 

Maria Ahlholm, Helsingfors universitet 

Riitta Juvonen, Helsingfors universitet 

Heidi Höglund, Åbo Akademi 

Annette Kronholm, Projekt Skrivande skola / Topeliusgymnasiet i Nykarleby 

Sofia Jusslin, Åbo Akademi 

Jenny Högström, konferenssekretarare, Helsingfors universitet 

[1] Tidigare NNMF, Nordiskt nätverk för modersmålsdidaktisk forskning.

 

 

 

***

Meetings and Diversity – L1 Education in the Nordic Countries 

NNFF9[1] – The ninth conference of Nordic Network for Research in L1 Education

25–26 October, 2023

University of Helsinki, Finland 

 

REGISTRATION OPEN

 

The organising committee is pleased to announce that the registration for the ninth conference of Nordic Network for Research in L1 Education, NNFF9, is now open! 

 

All participants need to register online for the conference and pay the registration fee by using an electronic registration form.

 

REGISTRATION FEES

 • Early bird registration fee, 260 euros 
 • Late registration fee, 340 euros 
 • Early bird registration fee for doctoral researchers, 160 euros 
 • Late registration fee for doctoral researchers, 240 euros 
 • Conference dinner ticket, 40 euros 
 • Avec: 60 euros

You can find more information and the link to the registration form here: NNFF9 registration.

 

IMPORTANT DATES

 • Call for abstracts closes: May 1, 2023 (extended deadline) 
 • Notification of accepted abstracts: June 15, 2023 
 • Registration opens: April 30, 2023 
 • Early bird registration closes: August 15, 2023 
 • Registration for paper presenters closes: August 15, 2023 
 • Late registration closes: September 15, 2023 
 • Registration to the pre-conference closes: September 15, 2023

For more information on the conference theme, keynote speakers, preliminary program, and other practicalities, please visit the NNFF9 website.

 

Follow us on Facebook: NNFF9 – Nordisk konferens för forskning i förstaspråksdidaktik

 

If you have any questions related to the conference, you can contact us on nnff@helsinki.fi

 

COOPERATION PARTNERS

 

NNFF9 is hosted by the University of Helsinki (Faculty of Educational Sciences) and organised in collaboration with Åbo Akademi University (Faculty of Education and Welfare Studies), and The Nordic Network for Research in L1 Education (NNFF).

 

The conference is organised with support from The Society of Swedish Literature in FinlandThe Swedish Cultural Foundation in FinlandThe Federation of Finnish Learned Societies, and the City of Helsinki.

 

The local organising committee wishes you welcome

 

Anna Slotte, chair, University of Helsinki 

Kirsi Wallinheimo, vice chair, University of Helsinki 

Maria Ahlholm, University of Helsinki 

Riitta Juvonen, University of Helsinki 

Heidi Höglund, Åbo Akademi University 

Annette Kronholm, Projekt Skrivande skola / Topeliusgymnasiet i Nykarleby 

Sofia Jusslin, Åbo Akademi University

Jenny Högström, conference secretary, University of Helsinki

[1] Formerly NNMF, Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning.