NNFF9-konferenssi: Möten och mångfald – förstaspråksdidaktik i Norden / The 9th conference of Nordic Network for Research in L1 Education, 25.-26.10.2023 Helsinki - Call for abstracts, DL 1.5.

(In English below)

 

Möten och mångfald – förstaspråksdidaktik i Norden

NNFF9[1] – Den nionde konferensen ordnad av Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik

 

25–26 oktober 2023

Helsingfors universitet, Finland

 

CALL FOR ABSTRACTS 

 

Organisationskommittén välkomnar dig att sända in ett abstrakt till NNFF9, den nionde konferensen ordnad av Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik. 

 

Konferensens tema är Möten och mångfald – förstaspråksdidaktik i Norden. Temat avser att öppna upp för en bred diskussion om möten och mångfald från olika perspektiv på förstaspråksdidaktik. Temat anknyter även till det namnbyte som nätverket genomgått.

 

Vi välkomnar bidrag som tangerar konferensens tema, men även bidrag utanför temat med relevans för forskningsområdet. Du kan sända in bidrag till individuella paperpresentationer och / eller ett förslag till ett symposium. Mer detaljerade instruktioner om abstraktinlämning hittar du här: NNFF9 abstrakt.

 

Abstraktinlämningen stänger den 1 maj 2023.

 

I samband med konferensen ordnas även en prekonferens för doktorander den 24 oktober 2023. Mer information finns här: NNFF9 prekonferens. Anmälan till prekonferensen sker i samband med konferensanmälan senast den 15 september 2023.

 

VIKTIGA DATUM

 • abstraktinlämning öppnar den 15 mars 2023  
 • abstraktinlämning stänger den 1 maj 2023  
 • besked om godkända abstrakt den 15 juni 2023  
 • registrering öppnar den 30 april 2023  
 • tidig registrering stänger den 15 augusti 2023  
 • sen registrering stänger den 15 september 2023. 

Mer information om tema, plenarföreläsare, preliminärt program och andra praktikaliteter hittar du på webbsidan för NNFF.  

 

Följ oss även på Facebook: NNFF9 – Nordisk konferens för forskning i förstaspråksdidaktik  

 

Vid eventuella frågor kan du nå oss på e-postadressen nnff@helsinki.fi 

 

SAMARBETSPARTER

 

Helsingfors universitet (Pedagogiska fakulteten) står värd för NNFF9 som arrangeras i samarbete med Åbo Akademi (Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier) och Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik (NNFF). 

 

Konferensen anordnas med understöd från Svenska litteratursällskapet i FinlandSvenska kulturfondenVetenskapliga samfundens delegation och Helsingfors stad.

 

Välkomna önskar lokala organisationskommittén 

 

Anna Slotte, ordförande, Helsingfors universitet 

Kirsi Wallinheimo, viceordförande, Helsingfors universitet 

Maria Ahlholm, Helsingfors universitet 

Riitta Juvonen, Helsingfors universitet 

Heidi Höglund, Åbo Akademi 

Annette Kronholm, Projekt Skrivande skola / Topeliusgymnasiet i Nykarleby 

Sofia Jusslin, Åbo Akademi 

Jenny Högström, konferenssekretarare, Helsingfors universitet 

[1] Tidigare NNMF, Nordiskt nätverk för modersmålsdidaktisk forskning.

 

 

 

***

Meetings and Diversity – L1 Education in the Nordic Countries 

NNFF9[1] – The ninth conference of Nordic Network for Research in L1 Education 

 

25–26 October, 2023

University of Helsinki, Finland 

 

CALL FOR ABSTRACTS

 

The organising committee invites you to submit an abstract to the ninth conference of Nordic Network for Research in L1 Education, NNFF9.

 

The theme of the conference is Meetings and Diversity – L1 Education in the Nordic Countries. The theme intends to enable a broad discussion about meetings and diversity from various perspectives on L1 education. It also aligns with the new name of the network.

 

We welcome proposals addressing the conference theme, but proposals outside the theme with relevance for the research area are also welcome. You can submit contributions for individual paper presentations and/or a proposal for a symposium. More detailed instructions about the abstract submission can be found here: NNFF9 abstracts.

 

Abstract submission will be closed by May 1, 2023.

 

A pre-conference for doctoral researchers will be organised on October 24, 2023. More information can be found here: NNFF9 pre-conference. Registration to the pre-conference takes place in connection with the conference registration no later than September 15, 2023.

 

IMPORTANT DATES

 • Call for abstracts opens: March 15, 2023 
 • Call for abstracts closes: May 1, 2023 
 • Notification of accepted abstracts: June 15, 2023 
 • Registration opens: April 30, 2023 
 • Early bird registration closes: August 15, 2023 
 • Late registration closes: September 15, 2023

For more information on the conference theme, keynote speakers, preliminary program, and other practicalities, please visit the NNFF9 website.

 

Follow us on Facebook: NNFF9 – Nordisk konferens för forskning i förstaspråksdidaktik

 

If you have any questions related to the conference, you can contact us on nnff@helsinki.fi 

 

COOPERATION PARTNERS

 

NNFF9 is hosted by the University of Helsinki (Faculty of Educational Sciences) and organised in collaboration with Åbo Akademi University (Faculty of Education and Welfare Studies), and The Nordic Network for Research in L1 Education (NNFF).

 

The conference is organised with support from The Society of Swedish Literature in FinlandThe Swedish Cultural Foundation in FinlandThe Federation of Finnish Learned Societies, and the City of Helsinki.

 

The local organising committee wishes you welcome

 

Anna Slotte, chair, University of Helsinki 

Kirsi Wallinheimo, vice chair, University of Helsinki 

Maria Ahlholm, University of Helsinki 

Riitta Juvonen, University of Helsinki 

Heidi Höglund, Åbo Akademi University 

Annette Kronholm, Projekt Skrivande skola / Topeliusgymnasiet i Nykarleby 

Sofia Jusslin, Åbo Akademi University

Jenny Högström, conference secretary, University of Helsinki

[1] Formerly NNMF, Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning.

 

Information in pdf