Nordiska språkmötet, 1.–2.9.2016 Vasa

Institutet för de inhemska språken arrangerar årets nordiska språkmöte i samarbete med Nordisk språkkoordination och Nätverket för de nordiska språknämnderna. Temat för årets konferens är Ett flerspråkigt samhälle. Konferensen riktar sig till språkvetare, pedagoger, personer som arbetar med integrationsfrågor med flera.

Mer information om mötet